Seadus lubab iseenda tarbeks ehitada eramajas, aiamajas ja suvilas küttesüsteemi. Hoone kasutusloa taotlemisel on aga vajalik küttesüsteemi eksperthinnang vastava pädevusega isikult. Pottseppmeister tase 5 kutse lubab koostada küttesüsteemide eksperthinnanguid kasutusloa saamiseks.

Küttesüsteemi ülevaatusel hindab spetsialist küttesüsteemi tehnilist seisukorda ja vastavust tuleohutusnõuetele. Kui ülevaatusel käigus ilmnevad puudused, siis antakse sellest hoone valdajala teada. Lepitakse kokku aeg puuduste kõrvaldamiseks ja tehakse kordusülevaatus. 

Pottseppmeister väljastab digitaalse allkirjaga eksperthinnangu, mille alusel saab omavalitsusest taotleda hoone kasutusluba.

Eksperthinnangu hinnakiri

Hinnad kehtivad alates 1. sept. 2022

Küttesüsteemi eksperthinnang (üks küttesüsteem on üks kütteseade, ühenduslõõr ja korsten) Haapsalus ja lähiümbruses: alates 500 € 

Kaugemale lisandub transpordikulu 1,- €/km

Kordusülevaatus: alates 100 €

Helista ja küsi lisa telefonil 5660 5869.