Seadus lubab iseenda tarbeks ehitada eramajas, aiamajas ja suvilas küttesüsteemi. Hoone kasutusloa taotlemisel on aga vajalik küttesüsteemi eksperthinnang vastava pädevusega isikult: pottseppmeister tase 5, korstnapühkijameister tase 5 ja tuleohutusekspert tase 6. 

Meie pakume pottseppmeistri (tase 5) eksperthinnangut. Meister hindab küttesüsteemi tehnilist seisukorda ja vastavust tuleohutusnõuetele. Kui ülevaatusel käigus ilmnevad puudused, siis antakse sellest hoone valdajala teada. Lepitakse kokku aeg puuduste kõrvaldamiseks ja tehakse kordusülevaatus. 

Pottseppmeister väljastab digitaalse allkirjaga eksperthinnangu, mille alusel saab omavalitsusest taotleda hoone kasutusluba.

Eksperthinnangu hinnakiri

Hinnad kehtivad alates 1. okt 2020

Küttesüsteemi eksperthinnang (üks küttesüsteem on üks kütteseade, ühenduslõõr ja korsten): alates 400 € 

Kordusülevaatus: alates 100 €

Helista ja küsi lisa telefonil 5660 5869.